14.30 – 16.00 WORKSHOP s IVOU BITTOVOU

FiF UK, Gondova2, Bratislava

Spevácky workshop Žingora je projekt herečky, speváčky a huslistky Ivy Bittovej. Túto vokálnu školu založila v Spojených štátoch, aby pomohla svojim študentom nájsť spôsob, ako sa otvoriť sebavyjadreniu. Pod jej citlivým vedením sa zameriate na improvizáciu až po bezpečný spoločný, strhujúci spev účastníkov. Workshop okrem práce s vlastným hlasom ponúka nové inšpirácie, akými sú zvuky prírody, jedinečné hudobné zážitky, zdieľané so skupinou, ktoré pôsobia oslobodzujúco až terapeuticky.

Stretnutia začína jemným zahriatím hlasu a tela, predstavením, ako aj cvičeniami na podporu počúvania a súdržnosti skupiny. Pokračuje sa improvizáciami na tému moravských, slovenských a rómskych ľudových piesní.

„Verím v slobodu hlasu a používanie hlasu ako nástroja na vyjadrenie našich najhlbších potrieb a túžob. Po 40 rokoch celosvetového turné ako profesionálny spevák a huslista si uvedomujem svoj sen otvoriť si vokálnu školu a urobiť z vyučovania ťažisko mojej práce. Mojím cieľom je vytvoriť školu, ktorá prostredníctvom hudby prijíma a inšpiruje ľudí rôzneho pôvodu, schopností a veku.“

– Iva Bittová, zakladateľka

https://www.zingora-vocal-school.com/

Počet – max. 20 osôb

Workshop Ivy Bittovej je tiež súčasť projektu a turné Angrusori. Organizátor: Žudro v spolupráci s Filozofickou fakultou a WMF.


Prihláška

Záväzne sa prihlasujem na workshopWorkshopu sa zúčastním
19. mája 2022

* povinné polia