V spolupráci s OZ Hurhaj a VŠMU pripravujeme pre hudobníkov, etnomuzikológov a ďalších záujemcov workshop juhoindickej  hudby. Lektorkami budú vynikajúce hudobníčky, nazývané Violin Sisters, Muthuswamy Lalitha a Muthuswamy Nandini. Obe sú odborníčkami a učiteľkami, ktoré sa venujú indickej karnatickej hudbe, vokálnej tradícii a chrámovej hudbe Južnej Indie ako aktívne hudobníčky aj po stránke etnomuzikogickej. Tieto virtuózne huslistky boli odmala obklopené hudbou a vynikajúcimi učiteľmi, pochádzajú totiž zo slávnej rodiny hudobníkov.
Ich starým otcom bol legendárny Shri V. Lakshminarayana, matkou je Smt. Subhalakshmi Muthuswamy, slávna speváčka, huslistka, muzikologička a učiteľka.  Slávne mená v rodine dopĺňajú strýkovia Shri. L. Vaidyanathan, Dr. L. Subramaniam and Dr. L. Shankar. Obe hudobníčky okrem koncertovania, pravidelne vedú workshopy a prednášajú v USA, Veľkej Britániia Západnej Európe.
Workshop bude v anglickom jazyku.
Miesto konania: upresníme

 

Záväzne sa prihlasujem na Workshop juhoindeckej hudby* povinné polia