12.6.2021

17:00  *Workshop:

The Violin Sisters/Lalitha& Nandini Muthuswami – Úvod do karnatickej hudby (47 min) / len v angličtine

 

18:00 *Workshop:

The Genggam´Art – Tradičné nástroje Indonézie, používané členmi skupiny  / anglické titulky

(18 min)