Varkocs

Slovensko

     

„Chuligánsky folklór“

Členovia kapely vytvorili v roku 2018 špeciálny projekt okolo Erika Turteva, mladého virtuózneho hráča na drumbľu. Od svojho vzniku vyniká kapela nekonvenčným prístupom a „chuligánskym ľudovým“ štýlom.

Skupina Varkocs používa predovšetkým staré pohanské slovanské a maďarské akustické ľudové nástroje. Ich cieľom je zbierať piesne venované drumbli, tak ako sa tradujú v rôznych etnických skupinách žijúcich na Slovensku (napr. slovenské, maďarské, rusínske a rómske). Preto skupina spieva v štyroch jazykoch. Repertoár vychádza z piesní, ktoré sa naučili od starých dedinských majstrov a našli v archívoch. Drumbľa má v slovenskej ľudovej hudbe osobitné miesto, bola rozšírená hlavne medzi rómskymi kováčmi a jej použitie sa na Slovensku rýchlo rozšírilo, používali ju pastieri aj dedinskí hudobníci. Kapela však obohacuje piesne o novú príchuť nápaditých aranžmánov, takmer pohanskej energie a využitia drumble ako sólového nástroja.

Varkocs:

Erik Turtev – drumble, píšťalky, fujara, kaval 

Júlia Viktória Vaczulka – spev, šejkre

Mátyás Szinghoffer – cajon, drumbľa, šamanské bubny, spev

Gergely Nagy – malý a veľký bubon