Trombitáši Štefánikovci je názov ľudovej hudby, ktorá vznikla v roku 2008. Hlavnými členmi kapely sú bratia Ján a Pavol Štefánikovci a ich švagor Pavol Novosád z Nimnice, ktorých dopĺňa niekoľko ďalších hudobníkov z regiónu Považia. Najzaujímavejším a najvýraznejším nástrojom, ktorý títo ľudoví muzikanti používajú, je fujara trombita, veľká pastierska trúba, typická pre Kysuce a doliny horného Považia a zapísaná v roku 2017 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Fujara trombita je veľká pastierska trúba, ktorá môže mať dĺžku od jedného do viac ako piatich metrov. Vyrába sa zväčša z kmeňov ihličnatých stromov, ktoré sú rozrezané, vydlabané a opäť zlepené a omotané kôrou. V minulosti slúžila trombita hlavne ako signálny nástroj, ktorého zvuk sa ozýval do diaľky a pomáhal v komunikácii pastierom. Typická je hlavne pre Kysuce a doliny horného Považia (najmä Púchovská dolina). Zvuk trombity rád využíval aj slovenský hudobný skladateľ Svetozár Stračina, ktorý vychádzal vo svojich kompozíciách z folklóru, napríklad v skladbe Reč pastierska.

V minulom roku vydali Trombitáši Štefánikovci vlastným nákladom CD nazvané Grúňom hore, na ktorom spolupracuje viacej hudobníkov a spevákov, napríklad Ivan Bobot, Peter Peťovský, Daniel Káčer a Juraj Štefánik, mužská spevácka skupina z Púchovskej doliny a dvaja hosťujúci hudobníci z moravského Vsetína – Jura Kašparík a Kačka Mrlinová.

Skupina používa v prvom rade tradičné hudobné nástroje typické pre tento región – nielen fujary trombity, podľa ktorých sa pomenovali, ale aj pastierske rohy, „klasické“ fujary, rôzne pastierske píšťaly a koncovky. Traja členovia skupiny – Ján Štefánik, Pavol Novosád a Ivan Bobot – sú zároveň aj výrobcovia ľudových nástrojov a za svoje výrobky (ale aj za hudobnú produkciu) získali už niekoľko ocenení. Na nahrávke počuť okrem aerofónov aj ďalšie nástroje: heligónku, drumbľu, ozembuch, gajdy, zvonkohru, basu a violu, ale aj mužské a ženské hlasy.

Album má zaujímavý a originálny zvuk, na ktorý veľmi dobre reagujú aj odborníci zo zahraničia. Pozitívne sa o albume vyjadril napríklad Andrew Cronshaw, britský hudobník a hudobný publicista, ktorý ho recenzoval v marci 2018 na stránkach rešpektovaného hudobného časopisu fRoots Magazine.

Trombitáši Štefánikovci otvoria so svojimi trombitami záverečný koncert festivalu v nedeľu 16. septembra v rámci Stredoeurópskeho pódia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.