Baroková hudba s ľudovými motívmi

Solamente Naturali je súbor starej hudby založený v roku 1995, ktorý má na konte množstvo úspešných nahrávok so širokým repertoárom. Časť z nich je založená na rukopisných zbierkach z 18. storočia (Uhrovecká zbierka z roku 1730 či zbierka Anny Szirmay-Keczer z roku 1720) a hudobníci ich hrajú na dobových nástrojoch. Názov telesa „Jednoducho prirodzene“ je synonymom umeleckého kréda umeleckého vedúceho Miloša Valenta, podľa ktorého spontánnosť, prirodzenosť až naturalizmus sú základnými východiskami pri oživovaní starých partitúr. Často uplatňuje aj schopnosť improvizovať a odvoláva sa na folklórnu tradíciu. V programe Musica Globus sú hosťami súboru český hudobník Jan Rokyta a maďarský hráč na čembalo Soma Dinyes.

 

Solamente Naturali:

Jan Rokyta – cimbal, píšťalky, spev

Miloš Valent – umelecký vedúci, husle, viola, spev

Dagmar Valentová – husle, spev

Peter Vrbinčík – viola, spev

Tibor Nagy – kontrabas, spev

Juraj Kováč – violončelo

Soma Dinyes – čembalo, daf, perkusie