SHINA

shina

/for English scroll down please/

V rámci panelovej diskusie „Kto je kto v slovenskom hudobnom biznise“ budete počuť okrem iných aj Shinu. Vlastným menom Jana Lokšenincová je majiteľka úspešného slovenského vydavateľstva Slnko Records, ktoré sa zameriava na vydávanie slovenskej hudby. Shina je aj hudobníčka, speváčka a členka skupiny Longital.

Within a panel discussion: „Who is who in the Slovak music business“ you can see also Shina. 
Jana Lokošenincová better known as Shina is the owner of Slnko Records Label, which focuses on Slovak music publishing. Shina is also a musician, singer and member of the band Longital.

Leave a Reply