Róbert Gregor

(SK)

šéfredaktor v New Model rádio, predtým pracoval v rádiách Rock FM, Rádio Ragtime a Rádio_FM.