Pengetős Trio

Maďarsko

     

Nečakaná kombinácia troch „brnkacích“ strunových nástrojov – citary, tamburice a kobzy – sa stretáva v hudbe tohto maďarského tria s unikátnym zvukom a zaujímavým repertoárom s folklórom od Maďarska až po Rumunsko.

Všetci traja členovia hrajú na nástrojoch, ktoré sú si síce príbuzné, ale v tradičnej hudbe sa v takejto kombinácii nikdy nepoužívali. Citara bola typická hlavne pre tradičnú hudbu v Bavorsku, Rakúsku a „dolných“ častiach rakúsko-uhorskej monarchie od dnešných slovensko-maďarských hraníc na juh. Lutnovitý nástroj kobza (alebo aj bandura) sa používa hlavne v ukrajinskej ľudovej hudbe a tamburica je typická pre juh Maďarska a sever Chorvátska a Srbska. V Maďarsku tamburicu v poslednom čase spopularizovali „tamburášske“ skupiny, ktoré hrajú hudbu srbskej národnostnej menšiny, ako napríklad Vujicsics, Söndörgő alebo Babra.
Hudba, ktorú interpretuje trojica hudobníkov z Pengetős Trió, má síce základ v maďarskej ľudovej hudobnej tradícii, ale jej geografické aj umelecké hranice posúvajú ďalej. Dvaja z členov tria – citaristka a speváčka Alexandra Berta a hráč na kobzu Zalán Csenki – sú zároveň aj pedagógmi na Hudobnej akadémii Ferencza Liszta v Budapešti, hráč na tamburicu Bálint Horváth je študentom tejto známej školy.
Pengetős Trió hrá často na domácich podujatiach, ale viackrát reprezentovalo Maďarsko aj v zahraničí, napríklad na podujatí Euroradio Folk Festival v Českej republike, na Festa Ungherese v Taliansku, či na festivale Musik der Völker v Rakúsku. Hrali aj na dvoch tohtoročných showcaseových festivaloch – Budapest Folk Fest v Budapešti a Czech Music Crossroads v Ostrave. Bratislavskí diváci budú mať možnosť vidieť a hlavne počuť Pengetős Trió premiérovo v rámci WMFB ako súčasť prehliadky stredoeurópskych interpretov. Hoci trio zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nahrávku, s výnimkou niekoľkých videí zverejnených na internete, v najbližšej dobe sa chystá nahrať svoj debut. Vlastnú platňu vydal zatiaľ iba hráč na kobzu Zalán Csenki – tá vyšla v roku 2018 pod názvom Kobzás.

Alexandra Berta: citara, spev
Zalán Csenki: kobza
Horváth Bálint: tamburica

Albumy:
Csenki Zalán – Kobzás (Dialekton Népzenei Kiadó, 2018)

29.9.2019; 19:00; DK Zrkadlový háj