Vladimír Kyseľ

Dramaturg, riaditeľ, dokumentarista a zakladateľ Centra pre tradičnú kultúru

 

“V roku 1978 uzrel svetlo sveta gramoalbum (dvojplatňa) s názvom Orava. Išlo o prvý zo série gramoalbumov z edičného radu Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Ďalšími titulmi (vždy 4 gramoplatne) boli Podpoľanie, Liptov, Pohronie, Kysuce a Terchovská dolina a Gemer a Malohont (posledný titul vyšiel ako 4 CD). Celá edícia bola výsledkom série regionálnych programov uvádzaných postupne na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, väčšinou pod dramaturgickým aj režijným vedením Viliama Jána Grusku. Z jeho tvorivej dielne vzišiel aj námet na zdokumentovanie hudobnej kultúry jednotlivých regiónov. K realizácii sa pridal Svetozár Stračina a ďalší spolupracovníci. Tak vznikol jeden z najvýznamnejších projektov svojej doby, zameraný na zaznamenanie a sprístupnenie ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry jednotlivých regiónov stredného Slovenska prostredníctvom verejnosti prístupnej formy, zvukových nosičov.

Odborne fundovaný výber piesňového a hudobného repertoáru príslušného regiónu je dobrým východiskom pre objektívnu informáciu o stave tohto repertoáru v konkrétnom čase. Vzhľadom na šíriaci sa multikulturalizmus môžeme v tejto súvislosti hovoriť aj o výchovnom efekte a mohutnej podpore zachovania rozmanitosti našej ľudovej kultúry. Ona stále ostáva dôležitým prvkom zachovania identity a nenahraditeľným komponentom na našej ceste z minulosti do budúcnosti.

Podobných projektov je ako šafranu, a tak reedícia regionálnych gramoalbumov bude pre súčasníkov jedným z mála kontaktov so staršou hudobnou vrstvou prostredníctvom jej priamych nositeľov.“

 

180 účinkujúcich z obcí:

Babín • Habovka • Hladovka • Hruštín • Chlebnice • Malatiná • Novoť • Oravská Lesná • Oravská Polhora • Oravské Veselé • Rabčice • Sihelné • Suchá Hora • Zázrivá • Zuberec • Žaškov

 

33 sólistov spevákov a inštrumentalistov

28 hudobníkov

5 sláčikových hudieb

16 ženských, mužských a miešaných speváckych skupín

 

Príprava, výber a zostavenie:

VILIAM JÁN GRUSKA, SVETOZÁR STRAČINA

Jazykovedná spolupráca: Anton Habovštiak

Asistenti prípravy: Juraj Dubovec, Igor Medlen

℗ 1978 OPUS • ℗ © 2020 FEELING, Based on licence of OPUS, a.s., https://panoramaludovejkultury.sk/

 

Juraj Dubovec
hudobný redaktor a folklorista

“Niekedy uprostred leta ma oslovil Viliam Gruska a navrhol mi, aby som s ním strávil týždeň na Orave. Ponuku som prijal so záujmom a bol som ňou aj príjemne poctený. Povedal mi, že v odbornej verejnosti, ktorá sa venuje skúmaniu prejavov tradičnej ľudovej kultúry, dlhšie obdobie prevláda názor, že Orava je v tomto smere už „mŕtva“. Že sa tam v obciach a rodinách už dávno nespieva, nehrá a netancuje. On však bol presvedčený o opaku.

Tam niekde sa to začalo. Vilo pokračoval v úsilí o znovuobjavenie folklórnej Oravy aj naďalej. O rok neskôr vytvoril jej osobnostiam, ktoré dovtedy zväčša celkom unikali záujmu tvorcov festivalového diania, veľkolepý priestor na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve vo svojej nezabudnuteľnej scénickej audiovizuálnej freske Orava.

Ľudia, ktorí mali radi svoje tradície, dostali zrazu celkom novú motiváciu na ich pestovanie. Viacerých z nich začali pozývať účinkovať na významných folklórnych scénach a oni tie pozvania vďačne prijímali.“

 

Alžbeta Lukáčová
etnomuzikologička a hudobná dramaturgička

„Zvuková edícia Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry patrí k najvýznamnejším projektom, ktoré boli v našom prostredí v oblasti vydávania ľudovej hudby realizované. Platí to pre celú históriu zaznamenávania a sprístupňovania hudobno-folklórnych prejavov verejnosti, ktorých korene siahajú do 20. rokov 20. storočia. Dodnes, teda do obdobia digitálnej techniky sa žiaden väčší a komplexnejší počin nezrealizoval. Jedinečnosť Panorám však nespočíva len vo svojom rozsahu, ale aj vo fakte, že boli určené a dostupné verejnosti, a to nielen odbornej, na ktorú sa orientovali viaceré vynikajúce zvukové nosiče v predchádzajúcom období.

Pre mnohé obce znamená nahrávanie Panorám jedinú dokumentáciu ľudovej hudby, ktorá tam historicky bola realizovaná. Sprievodný tlačený materiál poskytuje odborné informácie zrozumiteľným spôsobom a venuje sa historickým, etnografickým, lingvistickým i hudobným aspektom kultúry v jednotlivých lokalitách.

Viliam Gruska ako dominantná osobnosť projektu opäť potvrdil svoju povesť vizionára, znalca a neúnavného propagátora ľudovej kultúry.: