Ondrej Selecký
Tento rodák z obce Hrochoť je nielen výborný fujarista a spevák, ale predovšetkým významný výrobca fujár, píšťaliek a valaských fláut. Jeho fujary boli v roku 2010 ocenené plaketou Instrumentum Excellens za udržiavanie tradičnej výroby ľudových nástrojov. Vyrastal v prostredí, kde ľudové umenie žilo vo svojej prirodzenej podobe, do rôznych miestnych osláv sa od detstva zapájal ako spevák. Jeho učiteľmi boli známi výrobcovia fujár Ján Štesko Milan Štesko a Dušan Šúr. V hre na fujaru sa u Ondreja Seleckého cení znalosť širokého repertoára hrochotských piesni, osobitý sugestívny naturel a výborný spev. Vystupoval na všetkých významných fujarových aj folklórnych festivaloch na Slovensku, v Čechách, často spolu s Karolom Kočíkom. Úspešne účinkoval spolu s ĽH Paľáčovci a ďalšími Hrochoťanmi v úspešnej TV súťaži Zem Spieva. V roku 2005 pri príležitosti zápisu fujary do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa podieľal na príprave podkladových materiálov. Nástroje, ktoré Ondrej Selecký vytvoril zaužívanými postupmi, sa vyznačujú sa výbornými hudobno-akustickými vlastnosťami a používajú ich hudobníci po celom svete.

 

doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
Je uznávaným odborníkom na tradičné ľudové umenie. Dlhodobo sa venuje dychovým hudobným nástrojom nielen po výskumnej stránke aj ako výborný, aktívny hráč na fujaru. V rokoch 2009-2011 pôsobil ako pedagóg na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, kde prednášal základy materiálnej kultúry v ľudovej tradícii. Od roku 1992 pracuje na Technickej univerzite, Fakulte ekológie a environmentalistiky. Valaskou kultúrou sa tak zaoberá aj z pohľadu krajinnej ekológie na Slovensku a zo širšieho sociálno-kultúrneho kontextu.

28.9.2019; 19:00; Zrkadlová sála Primaciálneho paláca