NEHA!

Slovensko
21.8.2022, Koncertná sieň Klarisky, Klariská 1, Bratislava

     

Neha! je spojením šiestich jedinečných hlasov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a interpretujú piesne z celého sveta. Ukrajinské, macedónske, srbské, fínske, španielske, rumunské a iné piesne vo viachlasnej úprave pozývajú poslucháčov k zážitku pestrej rôznorodosti. Práve rôznorodosť je to, čo dáva Nehe! jej nezameniteľný zvuk. V jej radikálne nežnom prijatí vnímajú speváčky, a spolu s nimi aj ich poslucháči a poslucháčky svojráznu mágiu, ktorá nás činí úplnými a láskavými. Vzájomnou úctou, prijatím a zvýraznením jedinečných darov tvoria členky skupiny nežný priestor, v ktorom sa dejú zázraky a odlišnosti sa spájajú v jednotu. Šesť žien – šesť hlasov splýva v reálnom čase do harmonického celku. Skupina úspešne vystupovala na viacerých letných festivaloch a benefičných koncertoch, v súčasnosti pracuje na prípravách debutového CD. Na World Music Festivale Bratislava 2022 vystúpi Neha! ako hosť projektu Alapastel.

Macedónska pieseň Domačine

Španielska pieseň Mi dimandas

Ukrajiská pieseň U lisi

Zostava:

Sára Halíková – spev, cajón

Kristína Kluvánek – spev, šamanský bubon

Denisa Parobeková – spev

Belinda Rašnerová – spev, šamanský bubon

Mária Valentová – spev

Zuzana Žiaková – spev