Mojše Band

Slovensko
20.11.2020 / online

       

Napriek tomu, že toto trio pôsobí na hudobnej scéne pomerne krátko, vybudovalo si pevné postavenie na stredoeurópskej klezmerovej scéne – hlavne vďaka inovatívnemu prístupu k tradičným židovským hudobným formám z regiónov bývalého Uhorska.

„Mojši bolo pôvodné pomenovanie pre klezmerových hudobníkov žijúcich na Slovensku. Tí sa kvôli obžive venovali nielen tradičnej židovskej hudbe, ale aj interpretácii slovenskej hudby. V mnohých lokalitách Slovenska preto prišlo ku krásnej symbióze štýlovo rozdielnych prvkov v jeden špecifický hudobný celok…“ – vysvetľuje kapelník Michal Paľko, spevák, skladateľ a cimbalista.

Vďaka bohatým interpretačným skúsenostiam a multižánrovým interpretačným schopnostiam vytvára Mojše Band jedinečnú progresívnu „neo-klezmer“ fúziu.

Mojše Band od svojho založenia účinkoval na mnohých prestížnych scénach a festivaloch, vrátane Jewish Culture Festiwal Krakow, Mazal tov Košice, Šamajim – Třebíč, Simcha – Wroclaw, Pohoda v Trenčíne, a mnohých ďalších. Skupina tiež spolupracovala s rabínskou školou Abraham Geiger Collegue v Berlíne, rovnako ako s reformovanou židovskou komunitou Beit – Kraków.

V roku 2017 Mojše Band získal cenu na Medzinárodnom International Jewish Music Festivale v Amsterdame za svoje videá. Počas roku 2018 skupina absolvovala prvé turné v Izraeli.