MICHAL SMETANKA

Slovensko
18.8.2022, Koncertná sieň Klarisky, Klariská1, Bratislava

       

Michal Smetanka je multiinštrumentalista, výrobca ľudových hudobných nástrojov, hudobník a pedagóg. Zameriava sa na výrobu pôvodných ľudových hudobných nástrojov z karpatského regiónu, na ktorých hráva od roku 1996. Jeho hudobné nástroje putovali po výstavách a prezentáciách na všetkých kontinentoch, tvoria súčasť zbierok mnohých zberateľov, hudobníkov a odborníkov doma i v zahraničí. V jeho interpretačnom repertoári dominujú pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre. Ako sólista spolupracoval a hosťoval vo viacerých folklórnych súboroch, vystupoval na desiatkach festivalov a koncertov na Slovensku a rôznych miestach Európy i Ázie. V roku 2008 sa stal nositeľom prestížneho ocenenia ľudových výrobcov – Kráľ Európskeho ľudového remesla. Jeho unikátna zbierka hudobných nástrojov, ktorá obsahuje okolo 400 exponátov, je vystavená v Spišskom Hrhove neďaleko Levoče v MuzikMuzeu ako interaktívna výstava ľudových hudobných kultúr sveta. V roku 2010 vznikol z iniciatívy Michala Smetanku hudobný projekt KarpaTon, ktorého zámerom bola fúzia tradičnej hudobnej kultúry Karpát do nových hudobných žánrov, založená výlučne na akustickom zvuku. Vďaka hudobníkom, ktorí sa do projektu v priebehu rokov zapájali, vzniklo množstvo originálnych a úspešných programov, koncertov a albumov. 

Michal Smetanka vystúpi na tohtoročnom vydaní World Music Festival Bratislava ako hosť s poľským triom Wernyhora.

 

Albumy:

KarpaTon I (2011)
Na koreňu (2012)
Skadzi Tadzi (MimoArt, 2013)
Karpat Mater (Karpaton, 2015)
Ratoliestky /Príbeh o zbojníkovi Putifarovi (Karpaton, 2017)
Hlasy predkov (Karpaton, 2018) – DVD
Šepotom (Hudobný fond, 2018)
Bože narodzene (Karpaton, 2020)