Michal Smetanka a KarpaTon – hudobní proroci z Východu

michal-smetanka-a-karpaton-hudobni-proroci-z-vychodu

Michal Smetanka je priam renesančná osobnosť – okrem toho, že hrá na množstvo hudobných nástrojov, aranžuje, skladá, spieva a sám hudobné nástroje vyrába, je aj hudobným pedagógom a publicistom. Popri účinkovaní vo viacerých foklórnych súboroch začal zbierať aj tradičné hudobné nástroje z celého sveta. Jeho špecialitou sú pastierske píšťaly – od najmenšej píšťalky cez gajdicu až po fujaru – ale v jeho súkromnej zbierke Múzea ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach nájdete aj nástroje z Indie, Japonska, Mongolska, Pobaltia či Kaukazu. Michal Smetanka však nástroje nielen zbiera a zoznamuje s nimi návštevníkov múzea, ale aj ich aktívne používa pri intepretácii hudby.

Doteraz nahral M. Smetanka tri autorské albumy – v roku 2011 si vlastným nákladom vydal album KarpaTon, v tom istom roku mu vyšiel aj album s názvom Na koreňu v poľskom vydavateľstve World Flag Records a v roku 2015 sa objavil ambiciózny projekt s názvom Karpat Mater, na ktorom spolupracovala ženská spevácka skupina Fiala, Betka Lukáčová, členovia Ľudovej hudby Stana Baláža a ďalší muzikanti. Všetky tri albumy majú spoločné citlivé a intuitívne spájanie folklórnych motívov, hlavne z regiónov Spiša a Šariša, obohatené o zvuky rôznych „nástrojov sveta“, ktoré do svojej hudby M. Smetanka organickým spôsobom zapája.

Prínos Michala Smetanku k domácej scéne world music zhrnula jedna z porotkýň otvorenej výzvy, etnomuzikologička a hudobníčka Jana Ambrózová takto: „M. Smetanka je pozoruhodnou persónou aj z hľadiska world music hudobnej tradície u nás, z hľadiska sociologického aj z hľadiska etnoorganologického. Jeho ansámbel si za roky svojej existencie vybudoval a pritiahol k sebe zaujímavú komunitu ľudí, je obľúbeným telesom istej mimoriadne silnej subkultúry na Slovensku… Jeho hudobná predstavivosť a interpretačná bravúra v kombinácii s osobnostným vyžarovaním a schopnosťou obklopiť sa zaujímavými hráčmi urobila z KarpaTonu pozoruhodný orchester.“

 Na World Music Festivale Bratislava sa Michal Smetanka predstaví so svojím dlhodobým a „tekutým“ projektom KarpaTon, ktorého členovia hľadajú korene hudby z východného Slovenska a spájajú ich so širším kultúrnym a hudobným kontextom. Jeho najnovší program sa volá Hlasy predkov a venuje sa špeciálne hudbe etnografickej skupiny Lemkov – jeho súčasťou sú okrem domácich interpretov aj hosťujúci hudobníci z Poľska (Maciej Harna) a z Česka (Rut Pajorková).