Michal Noga

(SK) – Michal Noga – je huslista, primáš skupiny Michal Noga Band a v súčasnosti odborný pracovník pre scénicky folklorizmus v Národnom osvetovom centre. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Ako lektor má mnohoročné skúsenosti s vyučovaním tradičnej ľudovej hudby na rôznych tvorivých dielňach. Venuje sa výskumu hudby východného Slovenska, predovšetkým starých rómskych primášov tohto regiónu. Svoje interpretačné znalosti uplatnil na svojom debutovom albume Stopy, ktorý získal slovenskú cenu Rádiohlavy 2020, v hudobných rebríčkoch world music sa umiestnil na popredných miestach a recenzent v časopise Songlines ho ocenil ako jeden z najlepších world music albumov Slovenska za posledné roky.