MICHAL KAŠČÁK

michal-kascak

/for English scroll down please/

Panelová diskusia „Kto je kto v slovenskom hudobnom biznise?“ prinesie ďalšiu významnú osobnosť slovenskej hudobnej scény – Michala Kaščáka.

Už ako trinásť ročný sa stal spevákom skupiny Bez ladu a skladu, s ktorou vydal tri štúdiové albumy. Medzi tým vystupoval aj s Jiřím Stivínom na rôznych hudobných festivaloch. Pravidelne vystupoval so skupinou Bez ladu a skladu až do roku 1997, kedy sa stal organizátorom hudobného festivalu Pohoda, ktorý je v súčasnosti najväčším festivalom na Slovensku.
Založil skupinu Neuropa, dnes už oficiálne neexistujúcu, s ktorou vydal album s rovnakým názvom v roku 2000. Ako skladateľ sa podieľal na hudbe k filmom Zostane to medzi nami (2003), Pôvod sveta (2002), Vášnivý bozk (1994). Od roku 2006 spoločne s Petrom Fialom uvádza program o slovenských a českých rockových hudobných kapelách Ladí neladí.

Panel dicussion „Who is who in the SLovak music business?“ brings the another personality of the Slovak music scene – Michal Kaščák.

He is singer, lyricist and keyboardist. When he was 13 years old he started to be singer in the group Bez ladu a skladu, with which he recorded three albums. He performed also with Jiří Stivín on music festivals. He perodically performed with his group until 1997. Then he started to organise Slovak music festival Pohoda in Trenčín (now the biggest festival in Slovakia).
He is founder the group Neuropa (now officially non-exist). He recorded with his group one album which has the same name as the group. He participated like a composer of music for three Czechoslovak movies. Since 2006 Michal Kaščák together with Peter Fiala present program of the Slovak and Czech rock bands.

Leave a Reply