Martyna Markowska

členka organizačného tímu WOMEX 2015 Katovice