Marián Pavlovič

Po založení a úspešnom 6 – ročnom pôsobení v pozícii umeleckého riaditeľa festivalu Open Jazz Fest na Zelenej Vode, založil v roku 2012, spolu s Matejom Šálekom, bratislavský celoročný festival CITY SOUNDS, orientovaný na jazz a jemu príbuzné minoritné urbánne žánre  (R&B, soul, funk, fusion,chansón) z presahmi do oblasti klasickej hudby.M. Pavlovič je zároveň stále aktívny operný umelec pôsobiaci na mnohých operných scénach Európy.