ĽUBOMÍR BURGR (SK)

Bol členom orchestra divadla J. Záborského v Prešove. Založil A4- Asociáciu združení pre súčasnú kultúru. Je autorom hudby pre inscenácie divadla Stoka a režisérom divadelných hier. V súčasnosti je predseda predstavenstva SOZA.