ĽH POKOŠOVCI

Slovensko

   

Ľudová hudba Pokošovci je zoskupením talentovaných hudobníkov z horehronskej obce Šumiac. Skupina je známa udržiavaním špecifickej tradičnej interpretácie. Okrem dynamického herného prejavu ich zdobí aj pôsobivý viachlasný spev  v špecifickom prevedení, typickom jednak pre región východného „Hrona“ i pre interpretáciu miestnych, pôvodných rómskych ľudových piesní. Ľudová hudba Pokošovci vystupuje pravidelne na veľkých folklórnych festivaloch, na Tanečných domoch, s úspechom účinkovala aj na festivale Pohoda. Potvrdzuje, že patrí medzi najpopulárnejšie tradičné rómske hudby na Slovensku.

Svoj najnovší album pokrstia v nedeľu 29. septembra na World Music Festivale.

Ich hudbu predstaví dramaturgička albumu Mgr. Jana Ambrózová, PhD., hudobníčka, speváčka, etnomuzikologička z Katedry  etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

29.9.2019; 19:00; DK Zrkadlový háj