Katarína Babčáková

Je etnochoreologička. Od roku 2002 pracuje ako špecialistka na folklór v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Získala doktorát z  etnochoreológie na Katedre etnológie a folklórnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala akreditované kurzy tanečnej pedagogiky pre základné umelecké školy a tradičnú tanečnú pedagogiku. Vyučuje tanec na školách, trénuje hlavných tanečníkov ľudových skupín a je členkou porôty národných tanečných súťaží. Je autorkou etnochoreologických príspevkov, členkou redakčnej rady Encyklopédie o scénickom folklorizme na Slovensku, Národopisnej spoločnosti Slovenska a Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu. Spolupracovala na etnochoreologických výskumoch v národnom projekte Digitálne múzeum, Projekte tradičných tancov slovenských regiónov a ďalších. Ako dramaturg a autor javiskových programov pracuje na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava, Folklórnom festivale Východná, Folklórnom festivale regiónu Spiš a Festivale tradičnej kultúry Koliesko. Ako riaditeľka festivalu, či riaditeľka programovej komisie v minulosti pracovala na Folklórnom festivale Východná, Folklórnom festivale regiónu Spiš a Festivale tradičnej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Je prezidentkou Slovenskej národnej sekcie CIOFF a členkou Rady pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.