Joseph Grim Feinberg

Americký antropológ a sociálny teoretik žijúci v Česku a na Slovensku. Vyštudoval antropológiu na Chicagskej univerzite, v súčasnosti je zamestnancom Sociologického ústavu SAV v Bratislave a Filozofického ústav AV ČR v Prahe. Doktorskú dizertáciu napísal o pojmoch „autencitita“ a „ľud“ v súčasnom slovenskom folklorizme. V roku 2018 vydal knihu s názvom „Vrátiť folklór ľuďom“, v ktorej skúma procesy, prostredníctvom ktorých sa autentický folklór na Slovensku identifikuje, stvárňuje, rekonštruuje a oživuje. Joe Feinberg je spoľahlivým a obľúbeným moderátorom konferencie na WMFB a tohto roku povie aj viac o svojej publikácii.