JOSEPH GRIM FEINBERG (USA, CZ)

Etnológ a sociálny teoretik. Doktorskú dizertáciu napísal o pojmoch „autenticita“ a „ľud“ v súčasnom slovenskom folklorizme, ktorá vyšla aj knižne. V súčasnosti výskumný pracovník na Sociologickom ústave SAV a na Filozofickom ústave AV ČR.