World Music Festival Bratislava

spolu s platformou WOMUSK podporujeme slovenských umelcov, propagujeme ich doma i v zahraničí a vytvárame priestor na spoluprácu slovenskej world music komunity s medzinárodnou. Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú kúpiť si Festivalový pas a zároveň prispieť na naše aktivity smerujúce k rozvoju slovenskej hudobnej scény ponúkame 3 možnosti ako podporiť festival a zároveň získať zaujímavé benefity, ktoré s vďakou ponúkame.

FESTIVALOVÝ PAS

Benefity  Príspevok 50 € Príspevok 65  € Príspevok 80 €
Bronz Striebro Zlato
Festivalový pas x x x
Tlačený festivalový program x x x
Festivalová  CD výberovka x x x
Prednostný vstup (ak je dostupné) x x x
VIP vstup (ak je dostupné) x x
Pozvánka na WOMUSK koncerty počas roka x x
Prednostný vstup na WOMUSK koncerty počas roka x
Osobné stretnutie s umelcom (1 headliner) x

Registračný formulár

Benefit


* povinné polia