Jana Belišová

(SK) – Od roku 2019 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na hudbu Rómov, spolupracovala na projektoch Phurikane giľa (starodávne rómske piesne), Hojna nejna (tanečné rómske piesne), Karačoňa (rómske vianočné piesne), Odi kaľi mačkica (rómske detské piesne), Neve giľa (nové piesne), Šun, Devla, šun tu man (2015), AfterPhurikane (tvorivý dialóg medzi rómskymi a nerómskymi hudobníkmi a spevákmi), Phuterdo Ore. Je zakladateľkou neziskovej organizácie Žudro, ktoré vydáva CD a  DVD nosiče, dokumentárne filmy, vedecké štúdie, koncerty, výstavy, články a prednášky. Je producentkou niekoľkých dokumentárnych filmov: Cigarety a pesničky (2010), Zvonky šťastia (2012) a Ťažká duša (2017), 25 dokumentačných videí Šilalo paňori (2017) Je členkou International Council for Traditional Music (ICTM), študijných skupín Music and Minorities a Audiovisual Ethnomusicology.