Jana Ambrózová

Etnomuzikologička, huslistka, speváčka a pedagogička, vedúca Katedry etnológie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa výskumu tradičnej inštrumentálnej hudby na Slovensku i novej tradícii tanečných domov. Je členkou ženských speváckych skupín Trnki z Banskej Bystrice a Vranky z Nitry, ale aj komorného experimentálneho tria NE:BO:DAJ. Zakladateľka OZ Tradana, ktoré organizuje výskumy tradičnej hudobnej kultúry a hudobných štýlov, podujatie Etnologické dni v Nitre a vydáva CD nosiče (ĽH Pokošovci, Miroslav Potfaj – Rinaldove odkazy). Na WMFB vystúpi s prednáškou o tradičných hudobných štýloch a zároveň aj ako hosť koncertu ĽH Pokošovci.