JÁN SUDZINA

jan-sudzina

/for English scroll down please/

Ďalší z členov panelovej diskusie „Kto je kto v slovenskom hudobnom biznise“ je Ján Sudzina.
Ján Sudzina je zakladateľom a riaditeľom medzinárodnej hudobnej nahrávacej značky Hevhetia (založená v r. 2001) zameranej na nekomerčnú hudbu (jazz, blues, alternatívna, experimentálna hudba, atď). Bol tiež vydavateľ časopisu Hudba viac ako tri roky. V roku 2011 začal organizovať Letný hudobný festival Hevhetia (http://www.hevhetiafest.sk). Od roku 2015 je festival medzinárodný a usporadúva sa na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku a vo Francúzsku.
Vstup na konferenciu je voľný, je však nutné zaregistrovať sa na https://worldmusicfestival.sk/konferencia/

Next speaker within of panel discussion „Who is who in the Slovak music business“ is Ján Sudzina.
He is founder and director of music international record label ~Hevhetia (founded in 2001), which is focused on non-comercial music (jazz, alternative, blues, experimental, etc.). Ján Sudzina was publisher of the magazine Hudba (Music) for more than three years. He is organising Summer music festival Hevhetia from 2011 (http://www.hevhetiafest.sk). Since 2015 the festival is international and is organised in Slovakia, Czechia, Hungary, Poland and France.
Entrance is free, but the conference registration is necessary on https://worldmusicfestival.sk/en/conference/

Leave a Reply