JÁN SUDZINA (SK)

Narodil sa v dedine Čečehov, v okrese Michalovce na východnom Slovensku v roku 1966. Študoval ekonómiu na ekonomickej univerzite v Bratislave na fakulte manažmentu v Košiciach. Je zakladateľom a riaditeľom medzinárodnej hudobnej nahrávacej značky Hevhetia (založená v r. 2001). Hevhetia je zameraná na nekomerčnú hudbu (jazz, blues, alternatívna, experimentálna hudba, atď). Na rok 2017 bolo vypustených viac ako 250 nahrávok, na ktorých spolupracovali umelci z celého sveta. Distribúcia týchto nahrávok je v Európe, Ázii, Amerike. Ján Sudzina bol tiež vydavateľ časopisu Hudba viac ako tri roky. V roku 2011 začal organizovať Letný hudobný festival Hevhetia (http://www.hevhetiafest.sk). Od roku 2015 je festival medzinárodný a usporadúva sa na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku a vo Francúzsku. Od mája 2011 do apríla 2014 bol výkonný riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 (Košice). Od roku 2016 pôsobí Ján Sudzina ako prezident Maratónskeho klubu Košice.