Hasmik Movsisian

(AM) – je zakladateľkou a riaditeľkou organizácie Music of Armenia, spoluzakladateľkou festivalov Yerevan Duduk Festival, Sayat Nova Festival, Sharakan Festival a podujatia Yerevan Music Week, medzinárodnej konferencie a showcase festivalu.