AUTORSKÝ TÍM
Námet a scenár: Mariana Luteránová, Ján Luterán, Vlado Michalko
Réžia: Ján Luterán a Marianna Luteránová
Choreografia: Vladimír Michalko
Asistenti choreografa a pedagogická príprava: Peter Vajda, Alfred Lincke, Linda Luptáková a
interpreti
Hudba: Jureš Fallgrapp Líška a Michal Noga
Odborná spolupráca: Ivana Šusterov

Slovami Vlada Michalka:
„V tvorivom tíme sa stretnú tanečníci, choreografi, režiséri, hudobníci a etnológovia. V našej spoločnosti dlhodobo prežívajú isté stereotypy nazerania na rómske etnikum a rôzne druhy predsudkov. Majoritná komunita akosi často zabúda na fakt, že aj uprostred rómskych osád ešte stále prežíva fascinujúca kultúra. My, ako autorský tím, na to nazeráme z nášho subjektívneho pohľadu mladých tvorivých ľudí, ktorí žijú na Slovensku a venujú sa prezentácii a uchovávaniu tradícií, na scéne.

Je pre nás dôležité, aby autorský tím prešiel spoločnou skúsenosťou, pri výskumnej etnologickej ceste a hereckých tréningoch, priamo v teréne v rómskych osadách. Vytvorí sa tak spoločný jazyk skupiny, ktorý uľahčuje vzájomnú komunikáciu v skúšobnom a výslednom procese. Okrem osobného obohatenia nevyhnutne zasiahneme aj naše publikum, a teda časť spoločnosti, v ktorej práve žijeme a tvoríme. Predstavenie sa môže stať významným nástrojom na kultiváciu a vzájomné kultúrne obohacovanie, pomocou spájania našich kultúr.“