Partnerstvo / Sponzoring

Máte firmu, ktorá hľadá partnera, nový spôsob marketingu, product placement? Chcete osloviť viacero generácií možných zákazníkov, spojiť svoju firmu s projektom, ktorý je medzinárodný, multižánrový a zároveň podporiť slovenskú hudobnú scénu? Ponúkate zaujímavý produkt, služby, podnikáte v cestovnom ruchu?

World Music Festival Bratislava je podujatie, ktoré sa koná v srdci Bratislavy, oživuje mesto, ponúka kvalitný program a okrem slovenských divákov rôzneho veku ho navštevujú aj diváci z okolitých krajín. Okrem toho festivalu ročne navštevuje 20-35 zahraničných delegátov z hudobného priemyslu. Festival získal pozitívne hodnotenia v zahraničných médiách a bol prijatý do medzinárodných združení.

Festival podporuje slovenských hudobníkov, začínajúce kapely v oblasti world music, etnojazzu aj ľudovej hudby. Vydávame festivalové CD kompilácie. Podujatie a partnerov prezentujeme aj na medzinárodných podujatiach ako je World Music Expo-WOMEX.

Čo ponúkame?

  • Propagácia na webovej stránke festivalu a sociálnych sieťach, vaše logo s preklikom
  • Vaše logo na tlačovinách festivalu, roll-upoch, v programe festivalu
  • Vaše logo na výstupoch z festivalu (napr. aftermovie)
  • CD kompilácie z festivalu ako promo darčeky
  • V prípade sponzoringu – vaše produkty vo VIP a na vhodných miestach počas festivalu
  • Rôzne formy reklamy pre vaše produkty
  • VIP vstupenky, pozvánky na špeciálne VIP podujatia počas festivalu aj neskôr počas roka
  • Ponuka špeciálnej reklamy a propagácie podľa dohody
  • Propagácia partnerov aj počas medzinárodného veľtrhu na tzv. Slovenskom stánku

Forma spolupráce sa rieši individuálne s každým partnerom a je odstupňovaná bola výšky príspevku.

Sponzoring – naši doterajší partneri: