Erik Turtev

Slovensko

   

Je alentovaný mladý hudobník, multiinštrumentalista zo Šamorína, člen skupín Nomaad a Varkocs. Venuje sa hre na píšťalky, gitarua iné strunové nástroje, perkusie a predovšetkým drumbľu. Vo svojich výskumoch hudby z regiónu Južného Slovenska, často navštevuje starých majstrov a výrobcov nástrojov. Aktuálne sa zaoberá predovšetkým hrou na drumbľu jej použitiu v ľudovej hudbe tejto oblasti.

28.9.2019; 22.00; Bohéma Bar