Ubuntu“ a hudobné fúzie

Medzinárodná vedecká konferencia

Bratislava, 19.5.2022,

miesto konania: Filozofická fakulta,

Univerzita Komenského, 

811 02 Bratislava, Gondova 2, miestnosť 236

Koncerty Angrusori v Bratislave, workshop a konferencia sú súčasťou 7. ročníka World Music Festival Bratislava.

Organizátor: Žudro v spolupráci s Filozofickou fakultou a WMF

Harmonogram dňa 19.5. 2022konferencia, workshop, univerzitný koncert

„Ubuntu“ a hudobné fúzie – koncept nielen hudobnej vzájomnosti. Inšpiračné zdroje, tvorivé metódy a význam improvizácie

  • 9:30 – 9:40  Otvorenie
  • 9:40 – 10:20 Luca Cerchiari, (Universita IULM, Milano) Etnická hudba a jazz, minulosť a súčasnosť. Všeobecný teoretický prístup a zaostrenie na multi-inštrumentalistu Yusef Lateef
  • 10:20 – 10:40 Petr Dorůžka, Hudobné fúzie v priebehu histórie, od Qawwali cez Gospel až po „Bolívijský barok“ (Czech Republic)
  • 10:40 – 11:00 Franco Fabbri  (IULM University, Milan, Huddersfield UK University), Príprava nestráviteľného jedla: Macchina Maccheronica a Rock v opozícii ako žáner
  • 11:00 – 11:20 Pauza
  • 11:20 – 11: 40 Yvetta Kajanová (Comenius University, Bratislava), Etnická hudba a americko-slovenský jazz, Eugen Botoš Finally, Radovan Tariška Folklor to Jazz, projekt Hanka G
  • 11:40 – 12:00 Jana Belišová (Comenius University, Bratislava), afterPhurikane: Multietnický hudobný projekt inšpirovaný starodávnymi rómskymi piesňami
  • 12:00-12:40 Petter Frost Fadnes (University of Stavanger, Norway), Nils Henrik Asheim (Norway), Sedenie v kruhu: Angrusori „metóda“ a hybrid v praxi
  • 12:40 – 13:00 Jana Ambrózová (Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
  • 13:00 – 13:15 Diskusia

„Ubuntu“ a hudobné fúzie – koncept nielen hudobnej vzájomnosti. Inšpiračné zdroje, tvorivé metódy a význam improvizácie

„Ubuntu“ je africký princíp vzájomnosti a humanity, vyjadrený rôznymi modifikáciami v afrických jazykoch a dialektoch, ktorý sa dá vyjadriť slovami: „Ja som, pretože vy ste“ alebo ako ľudskosť pre iných. Domnievame sa, že fúzie prepájajú nielen rôzne hudobné žánre, ale aj hudobníkov a ľudí z odlišných kultúrnych, etnických a sociálnych skupín. Hudobné fúzie sú posledných 15 rokov častým tvorivým postupom aj v populárnej hudbe. Hudobné zoskupenia prekračujú hranice medzi žánrami a vznikajú nové, neopočúvané hudobné kombinácie. Tento trend nadväzuje na obľúbenosť world music a potrebu súčasného človeka vracať sa k svojim historickým koreňom. Časť príspevkov na konferencii bude vychádzať z hudobnej a tvorivej praxe prednášajúcich, ktorí poukážu na umelecké postupy a význam improvizácie pri vzniku nových hudobných diel. Druhá skupina prednášajúcich prinesie teoretické a nové informácie o  trende fúzií vo svete súčasnej hudby.

Fusion music je pojem aktuálny najmä v oblasti spojenia jazzu a rocku koncom 60. rokov 20. storočia, aj keď sa v tom období uprednostňovali termíny  jazzrock, rockjazz a crossover. Pojem fusion music sa začal aktívne používať v 80. rokoch, keď sa objavili tendencie neustále rozširovať hranice jazzu aj do etnických oblastí. Do popredia sa hlásili nové pojmy ako pop jazz, funky, elektrický jazz, ale neskôr aj hanlivé názvy ako eklektický jazz alebo názvy vyvolávajúce rozporuplné názory ako smooth jazz, acid jazz, nu jazz a elektro jazz. Viaceré problémy vyriešilo zavedenie pojmu world music, ktorý však mnohí akceptovali len ako komerčný  emblém. Paralelne s týmito vonkajšími charakteristikami prebiehajú aj premeny kompozície a improvizácie v etnickej hudbe, jazze, rocku, klasickej hudbe a iných žánroch.

Kompozícia zaznamenala od začiatku postmoderny výrazné zmeny na pozadí štýlovo-žánrových okruhov jazzu, rocku a artificiálnej hudby. Menia sa jej charakteristické znaky od opus perfectum et absolutum s presným notovým zápisom až  po improvizované prejavy. Deje sa tak nielen v jazze, kde skladatelia volia medzi improvizáciou a zápisom v aranžmánoch, ale aj  v artificiálnej hudbe, kde klasickí skladatelia upúšťajú od preferencie notového zápisu v prospech improvizovanej kompozície. V súčasných prejavoch skladatelia volia kompromis medzi oboma prístupmi a často vystupujú v úlohe interpretov. Súčasná kompozícia v jazze, rocku, blues, country a európskej hudbe osciluje medzi fenoménmi skladba, improvizácia, komprovizácia, aranžmán, hybrid, variant, cover version, remix, produkcia a iné. Kľúčom k pochopeniu takýchto prejavov je klasická analýza skladby, moderné softvérové analýzy, ale aj identifikácia estetických atribútov a historického kontextu.

Cieľom konferencie je odpovedať na otázku, či je fusion music aktuálna aj v súčasnosti v Európe a vo svete, v akých žánroch a štýloch, či je súčasná situácia podobná alebo pripomína taviaci kotol v začiatkoch jazzovej histórie v USA.

Konferenciu s témou vzájomnosti nielen v hudbe chceme symbolicky venovať africkému perkusionistovi Thierrymu Ebamovi (* Stredná Afrika, † 1.12.2021 Bratislava), dlhoročnému priateľovi a spolupracovníkovi na viacerých hudobných projektoch OZ Žudro (afterPhurikane).

Koncept: Mgr. Jana Belišová, PhD., prof. Yvetta Kajanová, PhD.

Podporené grantom VEGA 1/0015/19 (Composition in the Context of Jazz, Rock, 20th-Century European Music, and the Present)

Konferencia je súčasťou projektu Angrusori, hudobnej fúzie nórskych hudobníkov z Kitchen Orchestra, českej speváčky Ivy Bittovej, slovenského multiinštrumentalistu Romana Harvana a amatérskych rómskych hudobníkov z východného Slovenska.

https://kitchenorchestra.no/

https://angrusori.eu/

www.zudro.sk

https://worldmusicfestival.sk/

https://fphil.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/katedra-muzikologie/