Albert Hosp (A) – riaditeľ festivalu Glatt&Verkehrt Festival v rakúskom Kremsi a hudobný redaktor rádia ORF 3, Radio Österreich 1, ktorý mesačne prezentuje 12 relácií venovaných rôznym žánrom. Je členom poroty World Music Chart Europe.


Willi Klopottek (L) – hudobný redaktor a novinár. Hudbu prezentuje v rádiu Luxembourgish Radio ARA v programe World Music show Mondophon. O world music publikuje články a píše recenzie v  Luxembourgish WOXX weekly. Je členom poroty Transglobal World Music Chart (TWMC) od jeho vzniku v októbri 2015.


Martyna Markowska (PL) – je programovou riaditeľkou v organizácii Institution of Culture Katowice City of Gardens,  Katowice JazzArt Festival a festivalu Gardens of Sounds. Zároveň publikuje  a anagažuje sa v oblasti interdisciplinárnych foriem umenia v programe Katowice – UNESCO Creative City of Music, kde vedie poľské zastúpenie pre Czech Music Crossroads. Bola členkou tímu WOMEX 2017 v Katoviciach a v súčasnosti je členkou výboru Europe Jazz Network.


Ábel Petneki (HU) – je komunikačným manažérom Budapest Music Center. Prezentuje jazz, súčasnú hudbu a klasickú hudbu  v Opus Jazz Club a  Budapest Music Center od roku 2017. Podieľa sa na realizácii cca 400 koncertov ročne v Budapest Music Center, ktoré je od  svojho založenia v roku 1996 nielen významným klubom, ale aj vydavateľstvom, hudobnou knižnicou a informačným centrom.


MilanTesař (CZ) – je hudobným novinárom a redaktorom Rádia Proglas, Český rozhlas Vltava. Je členom poroty World Music Chart Europe.


Alexander Walter (D) – je programovým riaditeľom world music expo WOMEX, Členom tímu vydavateľstva Piranha Records a organizácie Piranha Art. Je tiež hudobníkom.