Albert Hosp (A) – riaditeľ festivalu Glatt&Verkehrt Festival v rakúskom Kremsi a hudobný redaktor rádia ORF 3, Radio Österreich 1, ktorý mesačne prezentuje 12 relácií venovaných rôznym žánrom. Je členom poroty World Music Chart Europe.


Andrew Cronshaw – hudobník, hudobný publicista www.rootsworld.com


Simon Broughton – šéfredaktor časopisu Songlines, filmár a editor kníh Rough Guide to World Music


Milan Tesař (CZ) – je hudobným novinárom a redaktorom Rádia Proglas. Je členom poroty World Music Chart Europe.


Marija Vitas (SRB) – šéfredaktorka srbského World music časopisu Etnoumlje