Róbert Gregor


(SK) šéfredaktor v New Model rádio, predtým pracoval v rádiách Rock FM, Rádio Ragtime a Rádio_FM.


Saša Pastorková


(SK) Saša Pastorková je hudobná manažérka, zakladateľka občianskeho združenia Spectaculum, kreatívna riaditeľka festivalov Zvuk pre Štiavnicu a Sound for Modra.


Martin Noga


(SK) Martin Noga je hudobník (Balkansambel), predseda Občianskeho združenia na podporu netradičného umenia a generálny riaditeľ festivalov Hudba sveta a Žilinské jazzové dni.  


Robert Pospiš


(SK) – hudobník, skladateľ a spoluzakladateľ vydavateľstva Real Music House


Štefan Štec


(SK) spevák, tanečník, umelecký riaditeľ a choreograf Folklórneho súboru Hornád


Michal Noga


(SK) – Michal Noga – je huslista, primáš skupiny Michal Noga Band a v súčasnosti odborný pracovník pre scénicky folklorizmus v Národnom osvetovom centre. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Ako lektor má mnohoročné skúsenosti s vyučovaním tradičnej ľudovej hudby na rôznych tvorivých dielňach. Venuje sa výskumu hudby východného Slovenska, predovšetkým starých […]


Jana Belišová


(SK) – Od roku 2019 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na hudbu Rómov, spolupracovala na projektoch Phurikane giľa (starodávne rómske piesne), Hojna nejna (tanečné rómske piesne), Karačoňa (rómske vianočné piesne), Odi kaľi mačkica (rómske detské piesne), Neve giľa (nové piesne), Šun, Devla, šun tu man (2015), AfterPhurikane (tvorivý dialóg […]


Hasmik Movsisian


(AM) – je zakladateľkou a riaditeľkou organizácie Music of Armenia, spoluzakladateľkou festivalov Yerevan Duduk Festival, Sayat Nova Festival, Sharakan Festival a podujatia Yerevan Music Week, medzinárodnej konferencie a showcase festivalu.