Martyna Markowska


členka organizačného tímu WOMEX 2015 Katovice


Alexander Walter


programový riaditeľ WOMEX