Noam Vazana & Steve Mead


Noam Vazana – izraelská hudobníčka, klaviristka, speváčka, trombonistka a hudobná aktivistka žijúca v Amsterdame. Pôvodne bola trombonistkou vo vojenskom orchestri, dnes kombinuje jazz s hudbou sefardských židov z Maroka, Je zakladateľkou a riaditeľkou producentskej agentúry Nova Productions. Doteraz vydala tri úspešné albumy a zložila hudbu k dokumentárnym filmom pre britskú televíznu stanicu BBC a holandskú […]


Joseph Grim Feinberg


Americký antropológ a sociálny teoretik žijúci v Česku a na Slovensku. Vyštudoval antropológiu na Chicagskej univerzite, v súčasnosti je zamestnancom Sociologického ústavu SAV v Bratislave a Filozofického ústav AV ČR v Prahe. Doktorskú dizertáciu napísal o pojmoch „autencitita“ a „ľud“ v súčasnom slovenskom folklorizme. V roku 2018 vydal knihu s názvom „Vrátiť folklór ľuďom“, v […]


Pavel Daněk


Hudobný producent a organizátor hudobných podujatí a dlhoročný organizátor popredného európskeho festivalu Bratislavské jazzové dni. Bratislavské Jazzové Dni ( BJD) je európsky festival jazzovej hudby, ktorý sa koná každý rok v Bratislave. V dňoch 25. – 27. októbra 2019 sa bude konať 45. ročník.


Martin Valihora


Je známym slovenským hudobníkom, aj v zahraničí uznávaným bubeníkom a zároveň zakladateľom a hlavným organizátorom ONE DAY JAZZ FESTIVALu, ktorý je v hudobných kruhoch považovaný za úspešné, etablované podujatie medzinárodného významu. Tohto roku sa uskutoční v Bratislave a ďalších mestách na Slovensku už 11. ročník. Prioritou festivalu je prehĺbiť vzťahy medzi domácou a zahraničnou jazzovou […]


Marián Pavlovič


Po založení a úspešnom 6 – ročnom pôsobení v pozícii umeleckého riaditeľa festivalu Open Jazz Fest na Zelenej Vode, založil v roku 2012, spolu s Matejom Šálekom, bratislavský celoročný festival CITY SOUNDS, orientovaný na jazz a jemu príbuzné minoritné urbánne žánre  (R&B, soul, funk, fusion,chansón) z presahmi do oblasti klasickej hudby.M. Pavlovič je zároveň stále […]


Ondrej Selecký & Karol Kočík


Ondrej Selecký Tento rodák z obce Hrochoť je nielen výborný fujarista a spevák, ale predovšetkým významný výrobca fujár, píšťaliek a valaských fláut. Jeho fujary boli v roku 2010 ocenené plaketou Instrumentum Excellens za udržiavanie tradičnej výroby ľudových nástrojov. Vyrastal v prostredí, kde ľudové umenie žilo vo svojej prirodzenej podobe, do rôznych miestnych osláv sa od […]


Katarína Babčáková


Je etnochoreologička. Od roku 2002 pracuje ako špecialistka na folklór v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Získala doktorát z  etnochoreológie na Katedre etnológie a folklórnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala akreditované kurzy tanečnej pedagogiky pre základné umelecké školy a tradičnú tanečnú pedagogiku. Vyučuje tanec na školách, trénuje hlavných tanečníkov ľudových skupín a […]