BABRA

babra

Babra (Maďarsko)
Päťčlenná tamburášska skupina Babra z Budapešti nadväzuje na tie najlepšie tradície vplyvu južných Slovanov na maďarský folklór a naopak. Hoci kráčajú v stopách takých velikánov ako sú skupiny Vujicsics alebo Söndörgő, členovia Babra idú vlastným smerom a vlastným tempom. Traja tamburáši – Dávid Pozsonyi, Dániel Koller a Bence Babcsán (ten posledný hrá aj na dychové nástroje), jeden akordeonista – Benedek Réti a kontrabasistka a speváčka Veronika Vargová to vedia na pódiu aj pod ním poriadne roztočiť!

Skupinu Babra budete môcť vidieť a počuť v nedeľu 16. septembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave na Stredoeurópskom pódiu.
Tešíme sa na vás! 

Babra (Hungary)
The five-member group Babra from Budapest continues with the tradition of playing Hungarianfolklore music influenced by the culture of southern Slavs and vice versa. Although walking in thefootsteps of such giants as the band Vujicsics or Söndörgő, the members of Babra are heading in their own direction and at their own pace. The three tambura players – David Pozsonyi, Daniel Koller and Bence Babcsan (Bence also plays reeds and flutes) – accordionist Réti Benedek and double bass player and singer Veronika Varga know how to entertain their audience for sure!

The group is currently recording its first studio album You will be able to see and hear Babra at the World Music Festival Bratislava on Sunday, September 16 at Hviezdoslav Square in Bratislava, the Central European stage.

See you there! 

Leave a Reply