ADRIANA TOMANOVÁ (SK)

Advokátka a právnička so zameraním na kolektívnu správu autorských práv, právne a medzinárodné vzťahy. Je partnerkou vo firme Bianchi – Malach – Tomanová.