Program

Štvrtok (21. september 2017)

Site Specific

Nám.SNP - Hlavné námestie

17:30 Maribondo - bubenícky sprievod mestom
18:00 - 20:00 Festivalová električka

Workshopy

KC Dunaj

18:00 Workshop Kalàscima – bubnovanie a tanec pizzica taranta
Hudobno - tanečný workshop z južnej časti Talianska - pizzica taranta. Inštruktormi budú hráči na špecifický nástroj tamburella z kapely Kalàscima v spolupráci s tanečnými inštruktorkami: Veronika Majdáková a Darina Labudíková z EtnoDance štúdia a v spolupráci s KC Dunaj
20:00 Tanečný dom – výučba ľudových tancov a oslava 15. rokov existencie tanečných domov
Výučba slovenských ľudových tancov bude prebiehať pod vedením Františka a Barbory Morongových. Hrá Michal Noga Band.

Vstupné na mieste: 5 EUR / osoba

V spolupráci s OZ Dragúni: www.tanecnydom.sk

Piatok (22. september 2017)

Konferencia

Zichyho palác, vstup voľný

10:00 Slovenská ľudová hudba a world music- príspevky
František Morong a Barbora Morongová (SK): 15 rokov existencie Tanečných domov na Slovensku

Katarína Babčáková a Michal Noga (SK): Folklórny festival Východná a ďalšie hudobno-tanečné projekty Národného osvetového centra
Jarmila Vlčková and Ľubica Zajacová (SK): Slovenská world music - jej zdroje, vývoj a súčasná situácia
Viac info v sekcii Konferencia.

Workshop s live ukážkami

Zichyho palác, vstup voľný

13:00 - 14:00 Jana Ambrózová a Michal Noga (SK):
Muzikantské “harmaňije” z Telgártu a Šumiaca
Audiovizuálna prezentácia venovaná tradičným herným štýlom rómskych muzikantov sláčikových hudieb z Telgártu a Šumiaca. Prostredníctvom herných ukážok vychádzajúcich z hry popredných muzikantských osobností spomenutých obcí, vizuálnej projekcie a slovného komentára vás členovia Ľudovej hudby Michala Nogu pod vedením hosťky, etnomuzikologičky Jany Ambrózovej zasvätia do tajov a podstaty horehronskej ansámblovej hudby.

Hudobná skupina:
Michal Noga – prim, sekund
Jana Ambrózová – terc, prim
Ján Tej – violová kontra
Tomáš Čopík – kontrabas

V spolupráci s NOC

Verejné diskusie

Kontakt, Ventúrska 12, vstup voľný

16:00 O potrebe dialógu v dnešnej spoločnosti
Rastúci nacionalizmus, extrémizmus a xenofóbia, ako aj zložitosť dnešného sveta si vyžadujú dialóg, ktorý presahuje rámec jednotlivých náboženských, kultúrnych a etnických komunít. V dnešnej dobe, zatienenej manipuláciou s informáciami, je dialóg jedinou cestou na osvetlenie predsudkov. Skutočný dialóg však musí vyvierať z úcty k druhému a musí byť zároveň podporený poznaním. Pestro zložená zostava našich hostí bude hľadať odpoveď na otázku, čo vytvára podstatu ľudskosti v dnešnom svete, kde pramení sila spoločenstva a ako prekonávať pokušenie stavať múry namiesto mostov.

Moderuje: Mário Nicolini, výkonný riaditeľ, Fórum náboženstiev sveta - Slovensko

 

Site specific

Nám.SNP - Hlavné námestie

17:30 Maribondo a Gajdoši - bubnovací sprievod v meste
MARIBONDO - bubenícky orchester brazilských rytmov: Nám.SNP- Primaciálne nám. -Hl. Nám.- a GAJDOŠI- združenie gajdošov a bubeníkov: Rudnayovo nám.- Hviezdoslavovo nám.-Hl nám- a ich spoločný hudobný súboj v meste na Hlavnom námestí
18:00 - 20:00 Festivalová električka
 

Showcase

Hlavné námestie, vstup voľný

18:00 Ľubomír Gašpar Cimbal Project
18:45 Karpaton
19:30 Banda
20:30 Kalàscima (ITA)

 

Sobota (23. september 2017)

Konferencia

Zichyho palác, Ventúrska 9

10:30 Zahraničné príspevky pre hudobníkov a profesionálov
Minna Huuskonen (FIN): Umenie komunikácie

Birgit Ellinghaus (GER): Hudba a jej usporiadanie v Nemecku/organizačná štruktúra, rozloženie a siete globálno-lokálnej hudby

Tom Pryor (USA): Aké sú možnosti pre hudobníkov world music na turné v meniacej sa Amerike?

Simon Broughton (UK): Ako predať slovenskú hudbu?

Viac info o konferencii nájdete v sekcii Konferencia.

 

Detský program

Hviezdoslavovo nám. - Altánok, vstup voľný

14:00 Pastierske hry
Oživené pastierske hry detí zo začiatku 20. storočia, ktoré sa hrávali pri pasení husí, oviec, kôz v dedinách okolo Trenčína.

„Kocúrov ťahať

Šibeničky  preskacuvať

Za kolesom

Traf šišku do košíka

Na chodúle

Ze širákom na palici /širákový“

Foto na pamiatku - Nastrojenie detí do kroja, ktoré si rodičia môžu odfotografovať

Za slovenskými piesňami- vystúpenie DFS Gerulata
Detský folklórny súbor Gerulata pôsobí v Bratislave-Rusovciach od roku 1992. Zakladateľkou a vedúcou súboru je sólistka Sľuku p. Alžbeta Uhráková,kde pôsobila v tanečnej zložke 20 rokov. Súbor sa vo svojom repertoáre  zameriava na spevy, detské hry a tance z rôznych regiónov Slovenska – okolie Bratislavy,Myjava, Nitra, Tekov, Považie, Liptov, Horehronie, Zemplín, Šariš. Počas svojho pôsobenia súbor absolvoval 600 vystúpení a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa viacerých domácich a medzinárodných festivalov, vystúpení v Slovenskej televízii, v Slovenskom rozhlase, aj v programe Lúčnica a deti. 25.novembra 2017 oslávi svoje 25. výročie.
La Portella - detská latino show (40 min)
Detská tanečná škola La Portella pozýva na tanečné vystúpenia detí. Tance z Latinskej Ameriky v podaní dievčat, medzi ktorými sú aj držiteľky titulov majstrov sveta v karibských tancoch. La Portella je tanečná škola, ktorá sa venuje deťom od 3 rokov a ponúka im široký pohľad na tanečný svet pod pod vedením Nely Portella. Všetky deti môžu absolvovať rôzne formy krúžkov, rôznych výkonnostných a frekvenčných kategórii od Hobby po súťažné kategórie a kombinovať rôzne štýly a smery ako sú latino tradičné tance, moderné tance, gymnastika a balet. La Portella má za sebou domáce aj zahraničné úspechy v tanečných súťažiach.

Verejné diskusie

Poľský inštitút, Nám. SNP, vstup voľný

15:00 Diskusia - Obraz Rómov v súčasnej spoločnosti
Rómovia sú v spoločnosti vnímaní prevažne negatívne. Majoritná spoločnosť ich vidí cez optiku mnohých stereotypov a predsudkov. Na druhej strane, ak sú Rómovia v nejakej oblasti majoritnou spoločnosťou žiadaní a vyhľadávaní, tak je to práve oblasť hudby, spevu a tanca. Avšak aj v tomto prípade ide o stereotypné predstavy. Tieto pozitívne stereotypy možno Rómov ukazujú v lepšom svetle, no stále sú to stereotypy a prispievajú tak k nepresnému a klamlivému obrazu Rómov v spoločnosti. Pozvaní diskutujúci, Rómky a Rómovia, sa pokúsia zhodnotiť obraz a postavenie Rómov v spoločnosti cez perspektívy ich profesionálnych zameraní, vlastných identít a osobných skúseností.

Diskutujúci:
Adriana “Gitana” Dráfiová - hudobníčka a speváčka, aktívne pôsobí v neziskovej sfére a venuje sa práci s rómskymi deťmi
Jozef Šivák - televízny reportér, zakladateľ internetovej spravodajskej televízie a riaditeľ festivalu Gypsy Fest - World Roma Festival
Vladimír Rafael - expert na vzdelávanie, zakladateľ OZ EduRoma
Karolina Cicha - hudobníčka a speváčka, Poľsko 
Jana Belišová - etnomuzikologička, Ústav hudobnej vedy SAV

Diskusiu moderuje:
Tomáš Hrustič je výskumný pracovník v Ústave etnológie SAV. Viac ako 15 rokov sa intenzívne venuje výskumu rôznych tém, ktoré súvisia s Rómami. Dlhodobo žil v rómskej osade na východnom Slovensku, hovorí po rómsky. Je autorom viac ako dvadsiatich vedeckých štúdií, ktoré vyšli doma v zahraničí. Od roku 2006 pôsobí aj v mimovládnej organizácii Národný demokratický inštitút, kde sa zameriava na politickú participáciu Rómov.

V spolupráci s Ústavom etnológie SAV

 

Showcase

Hlavné námestie, vstup voľný

16:00 Ľudové mladistvá (SR)
16:45 Karin Sarkisjan (AM/SR)
17:30 Katarína Máliková (SR)

Galakoncert, vstupenky na mieste a Predpredaj.sk

Ateliér Babylon, Kolárska 3

19:00 Karolina Cicha & Bart Pałyga (PL)
20:10 Renaud GARCIA-FONS (F)  & Derya TÜRKAN (TUR)
21:30 Oratnitza (BUL)
 

Afterparty

KC Dunaj, Nedbalova 3

23:00 Cuban Night

Nedeľa (24. september 2017)

Workshop

Zichyho palác, Ventúrska 9

14:00 - 15:00 Bubnovačka Orchestra - Rytmika
Toto hravé bubnovanie je určené pre všetky vekové kategórie od detí po dospelých, vrátane bubeníckych nováčikov. Každý účastník dostane bubon alebo iný perkusívny nástroj a stane sa súčasťou rytmického orchestra, ktorý vedú skúsení lektori.
Princíp spoločného hrania a rytmických cvičení je veľmi jednoduchý a aj človek, ktorý drží bubon po prvýkrát sa dokáže pripojiť k spoločnému orchestru vo veľmi krátkom čase. Každý jeden účastník sa stáva dôležitým a prispieva k hudobnému dielu. Každého hlas a zvuk je iný, ale potrebný, umocňuje hru, vytvára celok.
Spoločné bubnovanie je nielen zábava, využíva sa napríklad aj v muzikoterapii ako nástroj k budovaniu neverbálnej komunikácie, k relaxácii, ale predovšetkým k radosti zo spoločného muzicírovania.
Workshop sa koná v spolupráci s lektormi Rytmiky

Ťažká duša / Premiéra dokumentu Mareka Šulíka a etnologičky Jany Belišovej

a4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2

18:00 Ťažká duša / súčasť projektu Šilalo paňori - Studená vodička. 

Ten pozostáva z 25 dokumentačných videí na DVD nosičoch cestopisom ZA RÓMSKYM ĽUDOM Zuzany Mojžišovej a zbierkou pesní ŠILALO PAŇORI Jany Belišovej. Premiéra bude doplnená o krst knihy a koncerty protagonistov filmu.

Názov filmu: Ťažká duša
Réžia: Marek Šulík
námet: Jana Belišová, Zuzana Mojžišová, Marek Šulík
scenár, kamera a réžia: Marek Šulík
nahrávanie zvuku: Richard Fűlek, Lena Kušnieriková, Dominik Jursa
strih: Marek Šulík, Peter Kotrha
dramaturg: Zuzana Mojžišová
asistentka strihu: Jana Mináriková
mix zvuku: Richard Fűlek
producenti: Ústav hudobnej vedy SAV, Občianske združenie Žudro

Film je jedným z výstupov etnomuzikologického výskumu: Príbehy v piesňach, piesne v príbehoch, ktorý poukazuje na zrkadlenie života Rómov v ich tradičných žalostných piesňach. Tri príbehy o tom, či mladá generácia dá šancu starodávnym piesňam svojich rodičov a prarodičov. Neobyčajne blízky vzťah babky a vnuka, ktorý sa od nej učí piesne, má ich rád je v kontraste s márnou snahou otca, talentovaného gitaristu odovzdať niečo zo svojho umenia synovi, ktorý však dáva prednosť pouličným bitkám. A napokon bratranci, ktorí obdivujú virtuóznu hru na gitare svojho otca a strýka. Keďže ten je v Anglicku, ostáva kontakt cez Skype a učiteľ v ZUŠ-ke. 

Marek Šulík 
Narodil sa 1974 v Žiline. Absolvoval odbor dokumentárna tvorba na FTF VŠMU v Bratislave, v ročníku Prof. Dušana Hanáka. Na filmoch spolupracuje aj s neziskovými organizáciami (Media 3, Návrat, IVO, Via Iuris, Občan a demokracia...) Vo svojej tvorbe sa venuje najmä sociálnemu dokumentárnemu filmu. Okrem režijnej práce sa podieľa na tvorbe filmov i ako strihač.
Z filmografie režiséra: Nechcené deti (1999), Sedem magických rokov (2005), Cesta Magdalény Robinsonovej (2008), Cigarety a pesničky (2010), Konzervy času (2011), Zvonky šťastia (2012), Roman Berger, lament, protest nádej (2014), Martin Burlas (2013)

Jana Belišová
Absolvovala odbor etnológie a hudobnej vedy na FiF UK v Bratislave. Pracuje v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave a je riaditeľkou OZ Žudro. Ako autorka a výskumníčka je zapojená do viacerých projektov, ktoré sa zaoberajú rómskou hudbou. Vydáva CD, DVD, dokumentárne filmy, knižné publikácie, organizuje koncerty.
Z projektov autorky:  Phurikane giľa (Starodávne rómske piesne), Neve giľa (Nové piesne), afterPhurikane (tvorivý dialóg medzi rómskymi a nerómskymi hudobníkmi), Phuterdo Ore (hudobný projekt nórskych hudobníkov z Kitchen Orchestra a rómskych hudobníkov zo Slovenska).
Lebo aj tieto príbehy sú súčasťou nášho príbehu. 

Program:
1. predstavenie projektu a jeho štyroch výstupov
2. pokrstenie kníh a DVD
3. premiéra filmu, počas prestávok zaznie živá hudba v podaní spevákov z Bardejova, Krompách a Prakoviec
4. afterpárty
Realizáciu toho filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.
Projekt bol realizovaný s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Viac info na: http://www.zudro.sk/?p=1203