O nás

Naším cieľom je priniesť kvalitný program na obohatenie kultúrneho života v meste s dôrazom na dialóg medzi kultúrami, rešpekt k vlastnej tradícii a budovanie porozumenia medzi ľuďmi prostredníctvom umenia.

 

World Music Festival

Tento viacdňový festival je venovaný world music, ľudovej hudbe a fúziám s inými žánrami. Je pokračovaním Festivalu perkusií – World of the Drums (2011 – 2015). Od roku 2016 sa festival pod novým názvom presunul do centra Bratislavy a rozšíril svoj program o medzinárodnú konferenciu venovanú hudbe world music, verejné diskusie, detský program, galakoncert a ďalšie sprievodné akcie.

Veľký priestor ponúka začínajúcim skupinám formou showcase-prehliadky s účasťou zahraničných hudobných žurnalistov a promotérov. V roku 2017 bol festival prijatý do združenia European Forum of Worldwide Music Festivals (EFWMF).

Vďaka generálnemu partnerovi – Fondu na podporu umenia, a ďalším významným partnerom, ako sú Bratislavský Samosprávny Kraj, Bratislava- Mesto, Bratislava- Staré mesto, Stredoeurópska Nadácia, Hudobný Fond, SOZA festival ponúka množstvo podujatí a koncertov pre široké publikum aj odborníkov.

Program Vstupenky Blog