O nás

World Music Festival Bratislava pre vás od r. 2016 pripravuje  AMITY o.z.
Táto nezisková organizácia sa venuje organizovaniu world music koncertov a podujatí od roku 2012 a je riadiacou zložkou platformy World Music from Slovakia (WOMUSK) na podporu a prezentáciu slovenskej hudby  doma i v zahraničí.

//worldmusicfestival.sk/wp-content/uploads/2018/06/wmf2017_jaroslav_novak-92.jpg
//worldmusicfestival.sk/wp-content/uploads/2018/06/wmf2017_jaroslav_novak-48.jpg
//worldmusicfestival.sk/wp-content/uploads/2018/06/wmf2017_jaroslav_novak-65.jpg
//worldmusicfestival.sk/wp-content/uploads/2018/06/Obecenstvo-BEST.jpg
//worldmusicfestival.sk/wp-content/uploads/2018/06/Solamente-Naturali-NADVORIE.jpg
//worldmusicfestival.sk/wp-content/uploads/2018/06/Galakoncert-K.Seddiki-B.Chemirani.jpg

World Music Festival

Tento viacdňový festival je venovaný world music, ľudovej hudbe, etnojazzu a fúziám s inými žánrami. Je pokračovaním Festivalu perkusií (2011 – 2015). Od roku 2016 sa festival pod novým názvom presunul do centra Bratislavy a rozšíril svoj program o medzinárodnú konferenciu, galakoncerty, workshopy a ďalšie sprievodné akcie.

Veľký priestor ponúka festival hudobníkom vo forme showcase – prehliadky za prítomnosti pozvaných delegátov, medzinárodných hudobných žurnalistov a promotérov. Konferencia je miestom prezentácie slovenskej hudobnej scény a komunikácie s medzinárodnými odborníkmi z hudobného biznisu. Dôležitou súčasťou konferencie sú panelové diskusie a osobné stretnutia, ktoré umožňujú efektívne komunikovať a budovať spoločnú európsku hudobnú komunitu spolu s partnermi zo strednej Európy aj zahraničia. 

V roku 2017 bol festival prijatý do združenia Forum of Worldwide Music Festivals (EFWMF).

 


Vďaka generálnemu partnerovi – Fondu na podporu umenia, a ďalším významným partnerom, ako sú Bratislavský Samosprávny Kraj, Bratislava- Mesto, Bratislava- Staré mesto, Stredoeurópska Nadácia, Hudobný Fond a SOZA , festival ponúka množstvo podujatí a koncertov pre široké publikum aj odborníkov.

"Festival bol spojením medzinárodnej world music udalosti a lokálnej showcase prehliadky, čo bolo prínosom a pridanou hodnotou pre zahraničných delegátov. Jeho celistvý program umožnil vychutnať si toto skutočne dobré podujatie po všetkých stránkach."

Minna Huuskonen (FIN)
Minna Huuskonen (FIN) Hudobný manažér, Minnamurra Music Management & Agency, Helsinki Festival

"World Music Festival Bratislava znamenal skvelý úvod do štúdia bohatstva hudobných tradícií na Slovensku, ľudovou hudbou počnúc a súčasnou končiac. Tento mladý festival v sebe nesie potenciál na to, aby sa stal jedným z klenotov stredoeurópskeho hudobného priestoru. Treba vidieť!"

Tom Pryor (USA)
Tom Pryor (USA) Hudobný publicista a mediálny konzultant