Mapa festivalu

Hlavné námestie
Hlavné námestie
811 01 Bratislava
Slovakia

Hotel Devín
Riečna 4
811 02 Bratislava
Slovakia

Poľský Inštitút
Nám. SNP 27

Kontakt
Ventúrska 12

Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7

Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
811 02 Bratislava
Slovakia

Zichyho palác
Ventúrska 265/9,
811 01 Bratislava-Staré Mesto
Slovakia

Hotel IBIS
Zámocká 7013/38,
811 01 Bratislava-Staré Mesto
Slovakia

Ateliér Babylon
Námestie SNP 473/14
811 06 Bratislava-Staré Mesto
Slovakia

Hotel Salvator
Jakubovo námestie 4-5
811 03 Bratislava-Staré Mesto
Slovakia

KC Dunaj
Nedbalova 3
811 01 Bratislava-Staré Mesto
Slovakia

Interpreti
Program
Vstupenky