KONFERENCIA

Táto konferencia ponúka priestor na stretnutia s významnými odborníkmi, ako aj na získavanie zahraničných kontaktov a zdieľanie informácií o world music.

Všetky podujatia konferencie sú otvorené širšiemu okruhu záujemcov (predovšetkým z radov profesionálov -hudobníkov, manažérov a PR pracovníkov, teoretikov, študentov a i.).  Z dôvodu limitovaného počtu miest je vhodné, aby ste sa registrovali vopred.

» REGISTRÁCIA

» Skryť registračný formulár

22. september 2017 od 10:00 (Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava, 2. posch. – Hudobný salón)

Slovensko a world music

František Morong a Barbora Morongová (SK)

15 rokov existencie Tanečných Domov na Slovensku

Bohaté kultúrne zdroje, prirodzená komunikatívnosť tradičnej hudby a tanca a interaktivita s verejnosťou sú základné piliere, na ktorých je postavený projekt Tanečný dom, organizovaný o.z. Dragúni v Bratislave a na Slovensku pravidelne od roku 2002. Podľa organizátorov je podujatie už hnutím, s množstvom pravidelných, aktívnych účastníkov. Tanečný Dom vytvára priestor k prirodzenej komunikácií, aktívnej zábave - bezprostrednému užívaniu a rozvíjaniu tradičného hudobno-tanečného umenia pod vedením kvalitných lektorov. Koncept je založený na poznaní a rešpekte k tradícii , ambíciou je umožniť zúčastneným na vlastnej koži zažiť a spoluvytvárať atmosféru pri živej hudobnej produkcii. Už 11 rokov mu patrí stabilné miesto aj na festivale Pohoda, kde Nay Tanečný Dom patrí medzi obľúbené podujatia festivalu.
Aké boli začiatky, aké sú výsledky a vízie? Kam smeruje folklórne hnutie? Kto sú hlavní aktéri a čo môže Slovensko ponúknuť európskej i svetovej hudobnej scéne v tomto smere? Na tieto témy budeme hľadať odpovede v príspevku F. Moronga.

František Morong
Študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 2002 ako zakladajúci člen združenia Dragúni inicioval vznik úspešného interaktívneho hnutia - Tanečný dom, ktoré prezentuje tradičné tanečné a hudobné umenie pre verejnosť. Vytvoril značku a festival Nay Tanečný dom, v rámci festivalu Pohoda. Bol umeleckým vedúcim súboru Technik, kde bol spoluautor hudobno -tanečného programu Folklove, vytvoril choreografie pre Lúčnicu a SĽUK, programy pre festivaly (Východná, Myjava, Detva ai).

Barbora Morongová
Členka združenia Dragúni. Vyštudovala etnológiu na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a pedagogiku ľudového tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 2010 získala doktorát na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave v odbore etnochoreológia. 10 rokov pôsobila ako interpret v štátnom umeleckom súbore Lúčnica. Svoju profesionálnu orientáciu zamerala na výskumu tanca. Taktiež má pedagogickú (DFS, FS, verejnosť) a choreografickú prax (Technik, SĽUK a i.). Angažuje sa ako organizátor podujatí, autor programov na festivaloch a porôt v oblasti folklorizmu (vrátane televízneho projektu Zem spieva). Za svoju činnosť získali viacero ocenení. Zamestnaná je ako hlavný štátny radca pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR.

Zobraziť viac

Katarína Babčáková a Michal Noga (SK)

Folklórny festival Východná a ďalšie hudobno-tanečné projekty Národného osvetového centra

Národné osvetové centrum (www.nocka.sk) už viac ako 60 rokov systematicky pracuje v oblasti rozvoja folklórneho hnutia. Je hlavným organizátorom Folklórneho festivalu Východná, vyhlasuje a odborne vedie 8 celoštátnych súťaží v oblasti ľudového tanca a ľudovej hudby a organizuje niekoľko tvorivých dielní pod vedením profesionálnych lektorov. Odborní pracovníci sú lektormi školení vedúcich folklórnych kolektívov, ktorých je na Slovensku takmer tisíc. Inštitúcia sa zaoberá i výskumom a dokumentáciou ľudového tanca (projekt Ľudové tance regiónov Slovenska), publikovaním metodických a materiálových publikácií a digitalizáciou objektov z oblasti ľudovej hudby a tanca. V súčasnosti pripravuje Encyklopédiu scénického folklorizmu Slovenska. Prostredníctvom tvorivých dielní, súťaží, školení a umeleckých programov systematicky a metodicky usmerňuje rozsiahle folklórne hnutie. To v súlade s cieľmi Koncepcie tradičnej ľudovej kultúry prispieva k poznávaniu, uchovávaniu a prezentácii hodnôt nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Katarína Babčáková
Po ukončení VŠ v roku 2002 na Katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského získala doktorát v odbore etnochoreológia na Katedre etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2002 pôsobí v Národnom osvetovom centre, kde sa zúčastňuje na organizácii a koncepcii celoštátnych folklórnych súťaží a Folklórneho festivalu Východná. Je autorkou viacerých etnochoreologických príspevkov a mnohých umeleckých programov na folklórnych festivaloch. Vedie tvorivé dielne a školenia v oblasti ľudového tanca a zúčastňuje sa na výskumoch tanečnej tradície.
Michal Noga
Muzikant, huslista- primáš, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej hudbe. Vyštudoval odbor etnológia na Katedre etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavným inšpiračným zdrojom a východiskom jeho interpretácie sú hudobné štýly starých dedinských kapiel. V súčasnosti pracuje v Národnom osvetovom centre ako odborný pracovník pre folklór a folklorizmus. Absolvoval niekoľko terénnych výskumov zameraných na tradičnú ľudovú hudbu, čo je dôležité pre dokonalé poznanie štýlovej hry. Okrem aktívneho hrania na husliach sa už niekoľko rokov uplatňuje aj ako lektor vo väčšine hudobných workshopov organizovaných na Slovensku so zameraním výučby tradičnej ľudovej hudby. Spolupracuje s viacerými hudobníkmi, folklórnymi kolektívmi (Borievka, Železiar, Vranovčan, Banda, Partia, Dragúni, KMAF, Kumšt, atď.) a podieľal sa na niekoľkých zaujímavých hudobno-tanečných projektoch na Slovensku i v zahraničí (Husľovačka I., II., RomaFest JAPAN TOUR – 2011, Tanec medzi črepinami - soundtrack – 2012, Vytvorila dedina, tancuje mesto – 2015).

Zobraziť viac

Jarmila Vlčková a Ľubica Zajacová Záborská (SK)

Slovenská world music a jej  zdroje, vývoj a súčasný stav

Z čoho čerpá slovenská world music? Aká je slovenská scéna a kto sú jej predstavitelia? Na to sa budú snažiť odpovedať zástupkyne platformy World Music from Slovakia.

Zobraziť viac

22. september 2017 od 13:00 (Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava, 2. posch. – Hudobný salón)

Jana Ambrózová a Michal Noga (SK)

Muzikantské “harmaňije” z Telgártu a Šumiaca

Audiovizuálna prezentácia venovaná tradičným herným štýlom rómskych muzikantov sláčikových hudieb z Telgártu a Šumiaca. Prostredníctvom herných ukážok vychádzajúcich z hry popredných muzikantských osobností spomenutých obcí, vizuálnej projekcie a slovného komentára vás členovia Ľudovej hudby Michala Nogu pod vedením hosťky, etnomuzikologičky Jany Ambrózovej zasvätia do tajov a podstaty horehronskej ansámblovej hudby.

Ľudová hudba Michala Nogu:

Michal Noga – prim, sekund

Jana Ambrózová – terc, prim

Ján Tej – violová kontra

Tomáš Čopík – kontrabas

Jana Ambrózová je skúsená speváčka, hráčka na husliach a etnomuzikologička. Pracuje ako pedagogicko-vedecká pracovníčka na Katedre etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde okrem iného vyučuje “štýlovú hru” na husliach. Donedávna bola členkou dvoch známych ženských speváckych skupín – TRNKI (Banská Bystrica) a Vranky (Nitra), ktoré sa zameriavajú na dôslednú spevácku interpretáciu piesní v duchu lokálnych vokálnych speváckych štýlov. Ohľadom vedeckej preokupácie sa venuje výskumu tradičných herných štýlov s dôrazom na hru huslistov a kontrášov. Založila a je predsedníčkou občianskeho združenia Tradana, ktorého cieľom je výskum tradičnej hudobnej kultúry na Slovensku a jej popularizácia v odbornom aj širšom verejnom prostredí. Viedla rôznorodé spevácke aj hudobné – husľové – workshop. Je členkou ľudovej hudby Borievka z Banskej Bystrice a experimentálneho akustického tria NE:BO:DAJ z Nitry, kde nadobudla skúsenosti s rôznymi vokálnymi aj hernými technikami.

Zobraziť viac

23. september 2017 od 10:30 (Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava, 2. posch. – Hudobný salón)

Minna Huuskonen (FIN)

Umenie komunikácie

Komunikácia medzi umelcami /ich zástupcami a promotérmi a to v oboch smeroch. Tipy a praktické rady ako osloviť programových a bookingových pracovníkov a získať si ich pozornosť a ako sa uistiť, že agenti odozvu správne vyhodnotili.

Minna Huuskonen pracovala pre Helsinki Festival, najväčší multidisciplinárny festival nordických krajín; 10 rokov riadila produkciu a dramaturgiu na najväčšom pódiu pre 1300 ľudí podujatia Huvila Festival. V Informačnom centre pre  fínsku hudbu propagovala fínsky pop/ rock/jazz/ folk/ world music a organizovala množstvo exportných projektov. Viac ako 20 rokov sa podieľala na dovoze aj vývoze , oboch stranách hudobného biznisu. Bola členkou rôznych hudobných výborov a showcasových porôt (napr. WOMEX a jazzahead!). Vedie vlastnú agentúru Minnmurra, ktorá sa venuje jazzu a world music.

Zobraziť viac

Birgit Ellinghaus (GER)

Hudba a jej usporiadanie v Nemecku/organizačná štruktúra, rozloženie a siete globálno-lokálnej hudby

Prehľad systému kultúry a hudby v Nemecku: verejné hudobné inštitúcie, organizácie nezávislých scén a nemecký hudobný trh. Prezentácia sa zameria na vplyv týchto troch pilierov na kultúru, ich financovanie, úlohy súvisiace s hudobnou diverzitou aj s globálno-lokálnou scénou v Nemecku a Európe. Pre slovenské skupiny, hudobníkov a profesionálov prezentácia ponúkne praktické informácie ako, kde a kedy organizovať turné a koncerty v Nemecku.

Birgit Ellinghaus má mnohoročné skúsenosti z pôsobenia v oblasti kultúry a hudby, predovšetkým s vydávaním, prezentáciou a zabezpečovaním koncertovania umelcov. Pracovala s hudobníkmi - vysťahovalcami, riadila kultúrne centrá a V roku 1989 založila vlastnú agentúru alba KULTUR zameranú na manažment umelcov.

Od roku 1997 poskytuje odborné poradenstvo ako expert pre Ministerstvo kultúry NRW, pre Nemeckú komisiu UNESCO a ďalšie inštitúcie. Je riaditeľkou združenia Klangkosmos NRW- pre globálnu hudbu v regióne Rýnsko a Porúrie, Nemecko. Bola tiež prizvaná ako členka poroty pre festivaly BabelMed a WOMEX. Od roku 2009 pôsobí ako členka Poradného Výboru pre kultúrnu diverzitu v Národnom výbore pre kultúru, nominovaná Nemeckou Komisiou UNESCO.

Zobraziť viac

Tom Pryor (USA)

Aké sú možnosti pre hudobníkov world music na turné v meniacej sa Amerike?

V súčasnosti je politická situácia v USA turbulentná a neistá. Napriek tomu stále existuje skupina promotérov, novinárov, aktivistov, fanúšikov a profesionálov z hudobnej brandže, ktorí podporujú world music v Spojených štátoch. Príspevok bude slúžiť ako prehľad vplyvov meniacej sa politickej scény na cestovanie a koncertovanie medzinárodných hudobníkov v USA a zároveň ako príručka s radami ako tieto zmeny zvládnuť – s dôrazom na problematiku víz, cestovania, bookingu, showcasov, konferencií, festivalov a oblasti médií.

Tom Pryor je novinár a mediálny konzultant v slobodnom povolaní. Pracoval ako editor televízneho kanála Nat Geo Music v Národnej geografickej spoločnosti. Jeho príspevky o medzinárodnej hudbe a kultúre boli uverejnené v Národnom verejnoprávnom rozhlase a internetovom rádiu Afropop Worldwide, ako aj v časopisoch Songlines a Bilboard, v MTV a inde. Spolupracoval s hudobníkmi ako Ali Farka Toure, Maarja Nuut, Mokoomba, Paolo Flores a ďalšími umelcami pri príprave PR a mediálnej publicity pri ich koncertných šnúrach v Severnej Amerike.

Zobraziť viac

Simon Broughton (UK)

Ako predávať slovenskú hudbu

Zobraziť viac

 

Ďalší hostia/experti:

Brahim El Mazned (Maroko) – umelecký riaditeľ festivalu Timitar v Maroku a Festivalu VISA FOR MUSIC- Hudobné stretnutie Afriky a Blízkeho východu (Rabat), hudobný producent a člen Rady Európskeho Fóra svetových hudobných festivalov (EFWMF)

Simon Broughton (GB) – šéfredaktor časopisu Songlines

Andrew Cronshaw (GB) – hudobný publicista (fRoots Magazine), hudobník (skupina SANS) a fotograf

Zlata Holušová (CZ) – riaditeľka festivalu Colours of Ostrava

András Lelkes (HU) – hudobník, producent a spoluzakladateľ vydavateľstva Hangvető a festivalu
Budapest Ritmo

Bożena Szota (PL) – programová riaditeľka festivalu Ethno Port Poznaň

Johann Kneihs (A) – hudobný publicista/world music ORF Radio Ö1 (Austrian Public Radio) a porotca World music Chart Europe

Jo Aichinger (A) – Umelecký riaditeľ festivalu NOE Ges.m.b.H, zakladateľ Glatt&Verkehrt Festivalu a programový riaditeľ v centre Klangraum, v rakúskom meste Krems

Jirka Moravčík (CZ) – hudobný publicista a redaktor Rádia Vltava (Český Rozhlas), dramaturg festivalu Colours of Ostrava, popredný odborník na českú a svetovú world music

Katrin Pröll (A) – zakladateľka agentúry Atlas Promotion spoluorganizátorka súťaže Austrian World Music Awards,  riaditeľka Salam Orient Festival a zástupkyňa IG World Music Austria

Martina Laab (A)– dramaturgička v ORF RadioKulturhaus, spoluorganizátorka súťaže Austrian World Music Awards , riaditeľka Salam Orient Festival a  zástupkyňa IG World Music Austria

Thorsten Bednarz (GER) – hudobný publicista, redaktor Tonart-Weltmusik a člen poroty Transglobal
World Music Chart

Jarmila Vlčková (SK) – zakladateľka a riaditeľka World Music Festival Bratislava

Ľubica Zajacová Záborská (SK) – muzikologička, PR manažérka World Music Festival Bratislava

Moderátor:

Joseph Grim Feinberg (USA, CZ) – etnológ a sociálny teoretik. Napísal dizertačnú prácu o pojmoch „autenticita“ a „ľud“ v súčasnom slovenskom folklorizme. V súčasnosti pripravuje knižnú publikáciu. Pracuje tiež s ľudovými rozprávkami zo Šalamúnových ostrovov a s medzinárodnými robotníckymi piesňami. V súčasnosti je výskumný pracovník v Sociologickom ústave SAV a vo Filozofickom ústave AV ČR.