Čo je to „tá world music“?

co-je-to-ta-world-music

World music je umelo vytvorený názov, ktorý napriek tomu označuje veľmi živú, dynamickú hudobnú oblasť. Na použití termínu world music ako „obchodnej značky“ sa v roku 1987 dohodla v istom londýnskom pube skupina hudobných publicistov, vydavateľov a producentov. O tom, aká je to vlastne hudba, sa pri podobných stretnutiach vedú búrlivé debaty dodnes.

Pre nás je dôležité vedieť, že je to hudobná oblasť, do ktorej sa môže zaradiť tradičná (aj slovenská) ľudová hudba, ethnobeat, rôzne etnofúzie a dokonca aj džez s prímesou etno. World music je hudba, ktorá vychádza z ľubovoľnej etnickej tradície a spracúva ju moderným spôsobom. Nie je ohraničená jedným žánrom, práve kombinácia viacerých štýlov, tradičnej a modernej hudby je to, čo robí world music výnimočnou. Je to hudobné dobrodružstvo neobmedzené jazykom, hranicami ani žánrovým zaradením. Naopak je otvorené experimentovaniu, kreativite a posúvaniu hudobných hraníc.

Ak sa vydáte na festival world music, môžete sa vopred tešiť na hudobné dobrodružstvo.

Slovenská hudobná scéna world music je pomerne bohatá a veľmi pestrá. Za world music kapely sa považujú napríklad Banda, Družina, Hrdza, ktoré sa inšpirujú ľudovými piesňami. Vplyv iných kultúr je evidentný v hudbe kapiel ako Balkansambel, Remedios, La3no Cubano alebo Roc’hann. Zaradiť sa sem môžu aj skupiny zamerané na ľudovú hudbu, ako časť tvorby SĽUKu, Muzička, Trnki a i. Osobitnou kapitolou je hudba menšín. Rómska hudba na Slovensku, to je pomerne široký záber – od doma nahrávaného rom-popu cez Paľáčovcov a Pokošovcov, kapelu primášky Barbory Botošovej až po Cigánskych Diablov. Jednou z najznámejších world music kapiel v strednej Európe je slovenská skupina Ghymes, ktorá spieva po maďarsky. Zaujímavá je židovská world music, ktorá má na Slovensku reprezentantov od Pressburger Klezmer Band a Mojše Bandu, až po vystúpenia rabína Myersa s chasidskými piesňami a orchester Solamente Naturali, ktorý spracoval mnohé staré rukopisné zbierky zo 16. a 19. storočia, vrátane hebrejských orientálnych melódií.

Slovenská world music je naozaj pestrá, a aj keď sa zatiaľ skrýva v tieni iných žánrov, je osobitá a hodná podpory a záujmu. Svedčia o tom aj koncerty world music, ktoré si v posledných rokoch získavajú stále viac priaznivcov nielen na Slovensku. Aj v zahraničí si vysoká úroveň slovenských interpetov a jedinečnosť našej hudby našla mnohých obdivovateľov.

A to sme ešte nespomenuli svetovú world music. Je to hudba, v rámci ktorej môžete vidieť harfistku z Walesu hrať s africkým hráčom na strunový nástroj kora, alebo pakistánskeho sufi speváka spievať spolu s poľskou speváčkou. To sú zážitky, pri ktorých si poslucháč povie, že svet je úžasný práve pre tieto momenty jednoty a harmónie, ktoré vie poskytnúť hlavne world music ako jazyk porozumenia a dialógu medzi kultúrami.

A o tom je world music predovšetkým. Je svojím spôsobom mostom a úprimne podávanou rukou k vzájomnej komunikácii, radosti z hudby zdieľanej spoločne s inými hudobníkmi aj poslucháčmi.

 

Autor: Jarmila Vlčková
Riaditeľka festivalu
World Music Festival Bratislava